Advocaten

Overzicht van Nederlands sprekende advocaten in Frankrijk.

Ga naar de website


ANEAS

ANEAS, de "oudste" Nederlandse vereniging in Frankrijk, is tevens lid van de FANF, de federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk waarvan het merendeel als "gezelligheidsverenigingen" beschouwd worden. ANEAS helpt Nederlanders in heel Frankrijk met de hulp van correspondenten. Nederlanders in de Alpes, Provence en de Côte d'Azur kunnen een beroep doen op een zusterorganisatie, het "Nederlandse Ondersteuningsfonds" dat in het zuiden van Frankrijk gevestigd is.

Ga naar de website


Cresus

La mission de notre association est d’écouter, conseiller et accompagner les personnes qui sont en situation de surendettement ou rencontrent des difficultés dans la gestion de leur budget. Trop de charges, trop de dettes à rembourser ? Vous n’y arrivez plus. Il faut trouver rapidement une solution. Nous vous recevons dans nos permanences de la Région parisienne pour vous conseiller.

Ga naar de website


Diplomatie België

Alle informatie over het Koninkrijk België, Buitenlandse Zaken en adressen van Ambassades en consulaten.

Ga naar de website


FanF

De Fédération des Associations Néerlandaises en France (FANF) is in 1998 in Montpellier opgericht. Initiatiefnemers waren toen de Nederlandse Vereniging in Frankrijk in Parijs, de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon (NVLR), de Association Alpes-Pays-Bas in Grenoble, en de Cercle Néerlandais in Lille. De FANF is een federatieve vereniging zonder winstoogmerk en heeft voor de Franse wetgeving een juridische status van “Association” in de zin van de Franse wet van 1901 op verenigingen (Loi de 1901 sur les Associations).

Ga naar de website


Nederlandse ambassade

De Nederlandse ambassade in Parijs is dag en nacht te bereiken op +33140623300. Er bestaan tevens 13 honorair consulaten. Ondernemers kunnen ook terecht bij de handelskantoren (NBSO's) in Lyon en Nantes. Paspoorten, ID-kaarten, visa, officiële documenten of verklaringen kunt u aanvragen bij de ambassade in Parijs. Dit is niet mogelijk bij de handelskantoren en de honorair consulaten.

Ga naar de website


Nederlanders in het buitenland

NIHB – Nederlanders in het buitenland. In juni 2014 is de facebook community “Nederlanders in het buitenland” opgezet, de groep telt ondertussen bijna 17.500 leden. Om onder andere de verhalen, ervaringen en informatie uit deze facebook groep te organiseren, is nihb.nl in het leven geroepen. Bijdrage aan de website door middel van het aanleveren van artikelen, blogs of informatie is van harte welkom.

Ga naar de website


Nederlands Ondersteuningsfonds

Het Nederlands Ondersteuningsfonds verleent al vijftig jaar praktische en onder strikte voorwaarden financiële hulp aan minimaal drie jaar in de PACA-regio gevestigde​ Nederlanders die geen beroep kunnen doen op de Franse of Nederlandse overheid dan wel familie of vrienden.Voor voorbeelden van situaties waarin het Ondersteuningsfonds hulp verleent en de voorwaarden waaronder hulp verleend wordt zie onze website hiernaast.

Ga naar de website


NLVR

De NVLR is er voor alle Nederlanders en Nederlandstaligen die (tijdelijk) in de Languedoc-Roussillon wonen en/of werken. Naast ons prachtige magazine NieuwsNed, dat onze leden vier keer per jaar ontvangen, verzorgen wij ook 20 keer per jaar de Nieuwsbrief van onze vereniging met daarin informatie over de activiteiten die worden georganiseerd en informatie over uiteenlopende onderwerpen.

Ga naar de website


Stichting Goed

De essentie van de Stichting GOED is om middels verbinden en samenwerken, brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland. GOED staat voor Grenzeloos Onder Eén Dak en het doel is om de land-of regionaal gerichte Nederlandse verenigingen, stichtingen, clubs of online communities in het buitenland te verenigen onder één dak. De stichting streeft ernaar om zodoende de anderhalf miljoen Nederlanders waar ook ter wereld te verbinden en wil zich optimaal inzetten voor het 'algemeen' belang. Door samenwerken kunnen specifieke belemmeringen of beperkingen, die samengaan met het wonen in het buitenland, eerder worden gesignaleerd en vervolgens daadkrachtiger worden aangepakt.

Ga naar de website


Stichting Vlamingen in de wereld

De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) is een belangenorganisatie voor landgenoten die in het buitenland (willen) wonen, werken en verblijven. VIW onderhoudt via haar wereldwijd en actief netwerk contacten met duizenden uitgeweken Vlamingen. Het biedt hen bovendien een persoonlijke service in emigratie- en expatriatiekwesties en fungeert als hun spreekbuis naar de Vlaamse overheid toe.

(c) RaadenDaad