Uitleg van de website:

Hier wordt beschreven hoe de website is opgebouwd en hoe u de onderdelen van de website kunt vinden.

Afhankelijk of u direct een vraag wilt stellen of dat u zich eerst wilt oriënteren bepaalt u hoe u door de blokken en de menu's navigeert.

Het startscherm bevat 6 blokken (directe artikelen):

- Welkom geeft de algemene doelstelling van Raad en Daad weer.

- Wie zijn wij geeft achtergrondinformatie over ontstaan en werkwijze van Raad en Daad.

- Algemene vragen over / aan Raad en Daad. Aanvullende vragen worden door u verstuurd aan één van de leden van de stuurgroep.

- Hulpvragen uit de praktijk geeft een overzicht van reeds eerder gestelde hulpvragen van gebruikers en de afhandeling ervan.

- Ons privacy beleid geeft aan hoe wij voldoen aan nationale en internationale privacy voorwaarden.

 - Vrijwilliger worden: uitleg over hoe en wat en hoe zich aan te melden.

Er is ook een menu met de volgende 7 hoofd items:

- Start (de blokken op het openingsscherm)

- Over Ons ( = hetzelfde als blokje Wie zijn wij) 

- Samenstelling Stuurteam (daar heeft u in eerste instantie contact mee).

- Uitleg van deze website -> deze pagina

- Meest gestelde vragen door hulpvragers

- Meest gestelde vragen door vrijwilligers

- Zoeken vrijwilliger geografisch

- Op regio of departement (hoe meer efficiënt te maken?)

- Op een kaart van geheel Frankrijk (Google Maps of alternatief zoals GMapFP)

- Zoeken vrijwilliger op kennis

- van Administratie tot Wonen, werken, leven

- Speciale links

- Administratiekantoren

- Fora en Info

- Hulp organisaties

- Onze supporters (die vermelden ons op hun site)

- (eigen) Websites vrijwilligers

- Nieuws

- Contact (formulieren)

- Stellen algemene vraag aan één van de stuurgroepleden

- Indienen hulpvraag aan vrijwilliger (via de stuurgroep)

- Aanmelden als vrijwilliger

 

Deze volgorde hebben wij zodanig opgebouwd dat u na het doorlopen ervan gericht uw hulpvraag kunt stellen.

Veel succes met het gebruik van deze site!