Anil

L'ANIL vous apporte une informationcomplète, neutre et gratuite sur toutesles questions de logement

Ga naar de website


Les amis de drop

De ‘Association Les Amis de Drop of Stroopwafels’ is een vereniging volgens Frans recht, met als doelstelling het uitbrengen van een kwartaalblad, waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen over het leven in Frankrijk. Denk daarbij aan praktische informatie over belastingen, verzekeringen, computergebruik en erfrecht.

Ga naar de website


CAK

Het CAK is een publieke dienstverlener in Nederland die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Ook valt het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP) onder het CAK. Het doel is om patiënten die zich binnen de Europese Unie willen laten behandelen, te informeren over de medische behandeling in een ander EU-land.

Ga naar de website


EDF

Les 2 tarifs sociaux de l’énergie: Les « Tarif de Première Nécessité électricité » et « Tarif Spécial de Solidarité gaz naturel » permettent aux personnes en difficulté de bénéficier de déduction sur le prix de l’énergie.

Ga naar de website


Franse Kamer van Koophandel CCI

De Franse Kamer van Koophandel in Nederland (CCI France Pays-Bas) is een private stichting met ruim 200 bedrijfsleden uit verschillende sectoren. Haar doel is om de handel tussen Frankrijk en Nederland te bevorderen en de Frans-Nederlandse zakenrelaties in Nederland te versterken. De taken van de Franse Kamer van Koophandel zijn dus in het kort: Het bieden van een platform aan de leden voor het uitwisselen van informatie en ervaringen Het verlenen van ondersteuning en advies aan Franse bedrijven die hun activiteiten in Nederland willen ontwikkelen of zich willen vestigen op de Nederlandse markt en andersom, dienstverlening aan Nederlandse bedrijven die de Franse markt willen betreden Het promoten van het imago van Frankrijk in Nederland

Ga naar de website


Stichting Goed

De essentie van de Stichting GOED is om middels verbinden en samenwerken, brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland. GOED staat voor Grenzeloos Onder Eén Dak en het doel is om de land-of regionaal gerichte Nederlandse verenigingen, stichtingen, clubs of online communities in het buitenland te verenigen onder één dak. De stichting streeft ernaar om zodoende de anderhalf miljoen Nederlanders waar ook ter wereld te verbinden en wil zich optimaal inzetten voor het 'algemeen' belang. Door samenwerken kunnen specifieke belemmeringen of beperkingen, die samengaan met het wonen in het buitenland, eerder worden gesignaleerd en vervolgens daadkrachtiger worden aangepakt.

Ga naar de website


Mondi

In het landendossier Frankrijk treft u relevante en praktische informatie aan, die van belang is bij de aan- en verkoop van een woning in Frankrijk. Om toegang te hebben tot alle waardevolle publicaties, tips, tricks, onderzoeksgegevens en antwoorden op vragen van leden, dient u te beschikken over een Mondi lidmaatschap.

Ga naar de website


Nederlanders.fr

Het doel van Nederlanders.Fr is om het leven, werken en wonen van Nederlandstaligen in Frankrijk te vereenvoudigen en aangenamer te maken. Dit doel wordt vooral bereikt door onderling contact- en kennisuitwisseling te bevorderen. Nederlanders.fr is er op de eerste plaats voor particulieren maar biedt ook gelegenheid aan ondernemers om hun zakelijke activiteiten te ontplooien. Als veel bezochte internetgemeenschap bieden we ondernemers en bedrijven natuurlijk graag een platform om producten en diensten aan te bieden aan Nederlandstalige particulieren in Frankrijk.

Ga naar de website


Nederlanders in het buitenland

NIHB – Nederlanders in het buitenlandIn juni 2014 is de facebook community “Nederlanders in het buitenland” opgezet, de groep telt ondertussen bijna 17.500 leden. Om onder andere de verhalen, ervaringen en informatie uit deze facebook groep te organiseren, is nihb.nl in het leven geroepen. Bijdrage aan de website door middel van het aanleveren van artikelen, blogs of informatie is van harte welkom.

Ga naar de website


Wonen en Leven in Frankrijk

Het doel van deze website is het bieden en uitwisselen van waardevolle kennis en informatie aan Nederlands sprekende expats, emigranten en eigenaren van vastgoed in Frankrijk.

Ga naar de website


Pour les personnes agées

Een website boordevol informatie over alles wat met ouder worden in Frankrijk te maken heeft.


Voor Nederlanders in het buitenland

Zijn naam is Eelco Keij (1978), fondsenwerver van beroep, en van 2006 tot 2015 heeft hij met zijn gezin in New York gewoond. Ook daarvoor heeft hij enkele jaren in andere landen doorgebracht. De issues waarvoor zijn campagne en zijn website bedoeld zijn, heeft hij dan ook deels zelf ondervonden. Verkiezingstijd of niet, al jaren maakt hij zich sterk voor de belangen van Nederlanders in het buitenland – én van onvrijwillige ex-Nederlanders’ die tegen hun zin hun Nederlanderschap hebben verloren. Op zijn website kunt u het laatste nieuws lezen en krijgt u de mogelijkheid om hierop te reageren. “Eens een Nederlander, altijd een Nederlander”

Ga naar de website

© RaadenDaad