Veel gestelde vragen door (aspirant-)vrijwilligers

Overweegt u zich aan te melden als vrijwilliger maar heeft u nog een vraag? Hieronder een overzicht van reeds eerder gestelde vragen.

Ik wil graag vrijwilliger worden, hoe kan ik mij aanmelden?
Onder het menu Contact vindt u het formulier om zich aan te melden en waar u uw gegevens kunt invullen. Als u dit doet vertelt u dan in een paar regels iets over uzelf, bijvoorbeeld specifieke kennis, vaardigheden of ervaringen.
Het is niet de bedoeling dat u in uw profiel reclame maakt voor commerciële activiteiten. Vrijwilligers met een eigen website krijgen een plaats op de vrijwilligerspagina. Tevens bestaat er de mogelijkheid om uw commerciële activiteiten te promoten op onze supporterspagina. Wel wordt van u verwacht dat u op uw website een verwijzing plaatst naar Raad&Daad.

Wat gaat u doen met mijn gegevens?
Uw gegevens worden in onze administratie verwerkt en uw profiel wordt op de website geplaatst op de regiopagina waar u zich voor heeft opgegeven. Ook wordt uw profiel vermeld op de interactieve kaart op de homepage. Wij vermelden ter kennismaking uw naam en emailadres in onze kwartaalnieuwsbrief die alléén aan onze vrijwilligers zal worden verzonden.
Het stuurteam van Raad&Daad zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Moet ik als vrijwilliger aan specifieke voorwaarden voldoen?
Van de vrijwilligers wordt verwacht, dat deze zich inzetten voor het doel waar Raad&Daad voor staat. Dat is hulp te bieden aan iemand die hierom vraagt en dit naar het beste vermogen en kennis van zaken te doen.

Ik heb een onderneming, kan ik ook vrijwilliger worden?
Ook als u een onderneming hebt, kunt u vrijwilliger van Raad&Daad worden. Van u wordt dan wel verwacht dat u in eerste instantie uw zakelijke belangen gescheiden houdt van uw vrijwilligerschap. De tekst van uw profiel op onze website mag niet hoofdzakelijk duiden op uw commerciële activiteiten.
Als u een hulpvrager hebt geholpen bij het oplossen van zijn hulpvraag en er ontstaat hieruit een zakelijke overeenkomst, dan is dit een zaak tussen de hulpvrager en uzelf.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Na uw aanmelding ontvangt u een bericht ter goedkeuring van uw profieltekst. Vervolgens wordt uw profiel gepubliceerd op de website. Uw profiel kan op de website gevonden worden via "zoek hulp geografisch" en "zoek hulp op kennis". 

Moet ik veel tijd besteden aan mijn vrijwilligerschap?
Het spreekt vanzelf dat de tijd die u kwijt bent afhangt van de aard van de hulpvraag en de afspraken die u zelf met de hulpvrager maakt over uw dienstverlening.

Wat is het verschil tussen vragen die gesteld worden in een forum en vragen voor de vrijwilliger?
Veel van onze vrijwilligers zijn ook actief in diverse fora op internet en kunnen meer algemene vragen daar beantwoorden. De praktijk heeft ons geleerd dat niet alle vragen geschikt zijn om in een forum te beantwoorden. De vrijwilligers van Raad&Daad zijn regiogericht, kunnen daardoor gericht adviseren en informeren en zo nodig praktische hulp verlenen.

Hoe benadert een hulpvrager een vrijwilliger?
Een hulpvrager bezoekt deze website en gaat naar de regiopagina van zijn keuze en vindt daar de persoon die hij wil benaderen. Hij vult het contactformulier in en dit komt terecht bij het stuurteam van Raad&Daad. Dit team stuurt de vraag door naar de gewenste contactpersoon en die handelt de vraag verder af.

Kan ik ook iemand helpen in een ander departement dan die waar ik mij voor heb opgegeven?
Jazeker, dat kan. Het hoeft namelijk niet zo te zijn dat u iemand vanuit fysieke aanwezigheid helpt, hulp bieden kan ook per telefoon, Skype of e-mail en is daarom niet aan een regio gebonden.

Maakt de openbare Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk”, onderdeel uit van Raad&Daad?
Nee, Raad&Daad heeft GEEN relatie met de Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk” en is daardoor niet verantwoordelijk voor uitspraken en adviezen die op deze Facebookpagina gegeven worden.

 

Ik heb nog enkele vragen, waar kan ik terecht?
Heeft u toch nog vragen, dan kunt u deze via het formulier Aanmelden als vrijwilliger uw vraag stellen aan het stuurteam van Raad&Daad.

U vindt dit formulier onder het menu Contact van deze site.

Wij hopen u als vrijwilliger te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
het stuurteam van Raad&Daad.