Veel gestelde vragen door hulpvragers

Heeft u een hulpvraag? Kijk eerst eens in dit overzicht met eerder gestelde hulpvragen en de afhandeling ervan door onze vrijwilligers.


Wat is de doelstelling van Raad&Daad?
Raad&Daad heeft als doel het ondersteunen van Nederlandstaligen bij praktische problemen in Frankrijk. Hoe zijn de omgangsvormen in mijn regio? Bij welke instantie moet ik zijn als ik mij als zelfstandige wil gaan vestigen? Waar is het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Zomaar een aantal praktische vragen, waar onze vrijwilligers u mee kunnen helpen. Zij bieden u een luisterend oor, doen suggesties en plegen, indien nodig, zelfs een telefoontje of schrijven voor u een voorbeeldbrief. Uw hulpvraag zal zich in dit kader moeten bevinden. Over hulpvragen van commerciële aard zal door het stuurteam van Raad&Daad negatief worden beslist. Over deze beslissing zult u dan per e-mail worden geïnformeerd.

Uw hulpvraag:
Uw hulpvraag mag niet ergens anders openbaar, bijvoorbeeld op een forum, staan of nog worden gesteld. Dit is om misverstanden in onze hulpverlening te voorkomen. Bij het signaleren van uw hulpvraag op een openbaar forum, of anderszins, zullen wij uw hulpvraag niet in behandeling nemen c.q. genoodzaakt zijn om onze lopende hulpverlening te beëindigen.

Ook belangrijk om te weten:
Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen, maar zullen – en kunnen – nooit het werk van professionele instanties of adviseurs overnemen of vervangen. Hieruit vloeit voort dat zij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de door hen te goeder trouw aangeboden diensten. Het is aan u of u het advies van de vrijwilligers opvolgt en/of de hulp aanvaardt. Voor de door de vrijwilliger eventueel te maken kosten kan in overleg met u een tegemoetkoming worden gevraagd.

Hoe kom ik in contact met een vrijwilliger van Raad&Daad?
Op deze site kiest u voor de regio waar u woont of verblijft, u kijkt of er in uw departement een vrijwilliger vermeld staat die voldoet aan de criteria die aansluiten bij uw hulpvraag. U kunt ook zoeken via de tab "hulp op kennis". Daar kiest u een vrijwilliger en u vult het contactformulier in, verstuurt dit en vervolgens neemt de contactpersoon van uw keuze zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kan ik voor elke gelegenheid een beroep doen op een vrijwilliger?
Als door het karakter van uw hulpvraag deze buiten de doelstelling valt die Raad&Daad zich heeft gesteld dan is het voor ons niet mogelijk om uw hulpvraag aan onze vrijwilligers voor te leggen. U kunt in dat geval hulp vinden via de verwijzingen naar hulporganisaties, die u vindt via het de menukeuze 'Speciale links' op deze website.

Zijn er kosten verbonden aan het afhandelen van mijn hulpvraag?
De vrijwilligers verlenen tot op zekere hoogte hun diensten kosteloos. Als er voor de vrijwilliger het kosten aspect mee gaat spelen dan zal hij dit vooraf met u overleggen.

Wat doet u met mijn gegevens?
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Raad&Daad handelt overeenkomstig deze verordening. Meer hierover kunt u lezen op onze pagina over privacy.

Maakt de openbare Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk”, onderdeel uit van Raad&Daad?
Nee, Raad&Daad heeft GEEN relatie met de Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk” en is daardoor niet verantwoordelijk voor uitspraken en adviezen die op deze Facebookpagina gegeven worden.

Uw mening wordt gevraagd:
Raad&Daad is een organisatie, die er prijs op stelt om van u te vernemen of uw hulpvraag correct, niet correct of helemaal niet is afgehandeld. Wij sturen u twee weken na de aanvraag een evaluatieformulier. Het zou fijn zijn als u kunt aangeven hoe u geholpen bent. Wij leren daar weer van en de vrijwilliger vindt het ook fijn te weten dat hij/zij u wel of niet heeft kunnen helpen.

Ik heb nog enkele vragen, waar kan ik terecht?
Heeft u andere vragen over hoe wij werken, dan kunt u aan het stuurteam van Raad&Daad uw vraag stellen. Dit doet u via het formulier Indienen hulpvraag onder het menu Contact van deze site

Met vriendelijke groet,
het stuurteam van Raad&Daad.