Hieronder geven wij u een aantal voorbeelden. Omdat privacy hoog in het vaandel staat van Raad & Daad zijn de voorbeelden beknopt weergegeven zonder namen te vermelden.

Op zoek naar werk in Frankrijk
Een vraag die regelmatig terug komt. Algemene informatie verstrekt. Verwijzingen gegeven en regio-informatie verstrekt.


Behoefte aan blijvende ondersteuning
Ouder echtpaar. Willen bij regelmaat langere tijd in een huis van vrienden in Frankrijk verblijven maar spreken geen Frans. Vragen ondersteuning voor contacten met artsen, politie, etc. Speciaal voor medische klachten i.v.m. gezondheidsproblemen. Aanbod gedaan dat een vrijwilliger wel wil ondersteunen maar dat er geen garantie gegeven kan worden dat een vrijwilliger 24 uur per dag bereikbaar is. Daarnaast algemene adviezen gegeven.


Huizenjacht
Raad&Daad kreeg een verzoek om een vrijwilliger die mee zou kunnen gaan op huizenjacht. Het verzoek kunnen wij goed begrijpen, want de aankoop van een huis is een serieuze zaak. Dit verzoek konden wij niet inwilligen omdat onze doelstelling hierin niet voorziet, wij zouden ons op het pad van de makelaardij begeven en dat is niet de bedoeling. De hulpvrager hebben wij over ons besluit bericht gestuurd met enkele tips om zijn zoektocht makkelijker te maken. Hij was hier zeer tevreden over.


Niet goed omschreven ontbindende voorwaarden
Helaas zijn bij het opstellen van de compromis de vente (voorlopige koopakte) bij de aankoop van onroerend goed de ontbindende voorwaarden niet goed omschreven. Formeel was er gรฉรฉn ontbinding mogelijk maar de aanvragers hadden besloten van de koop af te zien. Onze vrijwilliger (juridisch aan- en verkoop specialist) heeft adviezen gegeven om hier mee om te gaan.


Alleen verder
Na verlies van de partner behoefte aan nieuwe contacten c.q. hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Onze vrijwilliger (achtergrond algemeen maatschappelijk werk) heeft hulpvrager hierin begeleid.


Postadres buiten het woonland
Hulpvraag om advies over het gaan wonen in Frankrijk maar ingeschreven blijven staan op een postadres in Nederland. Deze constructie om de overheid te misleiden is wettelijk niet toegestaan.


Problemen met aanvraag uitkering
Hulpvrager is werkeloos geworden en heeft een aanvraag voor een uitkering gedaan. Daarbij blijkt dat beide partijen (werkgever en werknemer) nimmer premie e.d. afgedragen hebben. Adviezen gegeven om de schade zoveel mogelijk te beperken.


Nederlands sprekende advocaat gezocht.
Hulpvrager zoekt Nederlands sprekend advocaat. Per omgaande hebben wij deze hulpvrager een lijst met advocaten kunnen sturen. Hulpvrager was erg blij de gevraagde informatie en de snelheid van de afhandeling.