Hieronder geven wij u een aantal voorbeelden. Omdat privacy hoog in het vaandel staat van Raad & Daad zijn de voorbeelden beknopt weergegeven zonder namen te vermelden.

 

ย Bouwkundige problemen
Bij het maken van een uitbouw (geen architect en verschillende bouwbedrijven) zijn ernstige problemen ontstaan. De verzekering en de bedrijven verwijzen alleen naar anderen. Onze R&D vrijwilliger (achtergrond verzekeringen) heeft een advies gegeven hoe deze situatie aan te pakken. Aansluitend is een bouwkundige vraag voor ontvangen. Onze R&D bouwkundige heeft aan de hand van fotoโ€™s een plan van aanpak gemaakt.

Hulp bij ziekte
Van een echtpaar wordt รฉรฉn van de partners met een ernstige beroerte opgenomen in het ziekenhuis. Deze is niet aanspreekbaar. De achterblijvende partner spreekt geen Frans. Geregeld dat een vrijwilliger van R&D is meegegaan naar het gesprek in het ziekenhuis en heeft nazorg gegeven. Tevens geregeld dat een aantal zaken welke niet duidelijk waren uitgelegd zijn uitgelegd door een andere R&D vrijwilliger (huisarts)

Praktische hulp
Mantelzorger die te zwaar belast wordt. R&D vrijwilligers gaan eens per 2 weken oppassen/praktisch helpen zodat de mantelzorger een moment rust krijgt.

Juridische hulp
Echtpaar wat helemaal in paniek was na ontvangst van een schrijven van een deurwaarder en niet snapte wat er speelde. Spoed want er moest gereageerd worden binnen 3 dagen. Geregeld dat een vrijwilliger binnen een dag klaarheid gebracht heeft in deze situatie.

Starten van een chambre d’hรดte
Aanvrager wil starten met een chambre dโ€™hรดte en vroeg advies over het opzetten ervan aan 4 verschillende vrijwilligers. In eerste instantie 1 vrijwilliger ingeschakeld (we gaan niet 4 maal dezelfde vraag laten beantwoorden door verschillende vrijwilligers) Deze heeft de mensen aangeboden om daar bijvoorbeeld 2 dagen te verblijven en dan is er in die dagen voldoende ruimte om alle vragen te stellen die zij willen en het ook gelijk in de praktijk te zien.

Carte vital
Regelmatig verzoeken om te bemiddelen naar de CPAM omdat het maar niet lukt om (tijdig) een CV te krijgen. Na 6 tot 12 maanden nog steeds geen kaart en normaal gesproken wel recht op vergoedingen. Onze vrijwilligers zijn meegegaan naar de CPAM en in de meeste gevallen kunnen regelen dat er een tijdelijke oplossing kwam in afwachting van de definitieve kaart.

Emigreren en scholen
Wederkerende vragen van gezinnen die nog In Nederland wonen en de verhuizing naar Frankrijk voorbereiden maar het schoolsysteem niet begrijpen/kennen. Onze vrijwilligers hebben voorlichting gegeven over het schoolsysteem en de lokale mogelijkheden.

Trouwen in Frankrijk
Wonen in Frankrijk en de wens hebben om hier te trouwen maar de taal nog niet voldoende beheersen. Onze vrijwilliger (conseiller) heeft een opzet gemaakt wat er moet gebeuren als je de Nederlandse nationaliteit hebt en wilt trouwen in Frankrijk.

Bouwtechnisch rapport
Familie wil een huis kopen maar heeft vragen over een bouwtechnisch rapport. Wat is het en kan een Nederlandse bouwkundige het regelen i.v.m. een taalprobleem? Onze vrijwilliger heeft een toelichting gemaakt wat een bouwkundig rapport is. Daarnaast de informatie verstrekt dat er in de betreffende regio geen Nederlandse bouwkundigen zijn maar dat hij wel bereid is om te komen voor hulp bij het taalprobleem als er een Franse bouwkundige ingeschakeld wordt.

Regio informatie i.v.m. het zoeken van een huis in die regio.
Door onze vrijwilliger wordt regelmatig voorlichting verstrekt over regioโ€™s. Van de weersomstandigheden, steden tot de culturele mogelijkheden. Huis gekocht maar zelf de taal niet voldoende machtig om het gesprek bij de notaris te kunnen voeren. Een vrijwilliger van Raad&Daad is meegegaan zodat het taalprobleem opgelost is.