Administratie- en Accountants kantoren
Deze pagina geeft een overzicht van administratiekantoren en accountants waar Nederlands of Engels gesproken wordt


Advocaten
Overzicht van Nederlands sprekende advocaten in Frankrijk


Aneas
ANEAS, de "oudste" Nederlandse vereniging in Frankrijk, is tevens lid van de FANF, de federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk waarvan het merendeel als "gezelligheidsverenigingen" beschouwd worden. ANEAS helpt Nederlanders in heel Frankrijk met de hulp van correspondenten. Nederlanders in de Alpes, Provence en de Côte d'Azur kunnen een beroep doen op een zusterorganisatie, het "Nederlandse Ondersteuningsfonds" dat in het zuiden van Frankrijk gevestigd is.


Cresus
La mission de notre association est d’écouter, conseiller et accompagner les personnes qui sont en situation de surendettement ou rencontrent des difficultés dans la gestion de leur budget.


Trop de charges, trop de dettes à rembourser ?

Vous n’y arrivez plus. Il faut trouver rapidement une solution. Nous vous recevons dans nos permanences de la Région parisienne pour vous conseiller.


Diplomatie België
Alle informatie over het Koninkrijk België, Buitenlandse Zaken en adressen van Ambassades en consulaten.


Fanf
De Fédération des Associations Néerlandaises en France (FANF) is in 1998 in Montpellier opgericht. Initiatiefnemers waren toen de Nederlandse Vereniging in Frankrijk in Parijs, de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon (NVLR), de Association Alpes-Pays-Bas in Grenoble, en de Cercle Néerlandais in Lille. De FANF is een federatieve vereniging zonder winstoogmerk en heeft voor de Franse wetgeving een juridische status van “Association” in de zin van de Franse wet van 1901 op verenigingen (Loi de 1901 sur les Associations).


Het Nederlands Ondersteuningsfonds
Nederlands Ondersteuningsfonds
Het Nederlands Ondersteuningsfonds verleent al vijftig jaar praktische en onder strikte voorwaarden financiële hulp aan minimaal drie jaar in de PACA-regio gevestigde​ Nederlanders die geen beroep kunnen doen op de Franse of Nederlandse overheid dan wel familie of vrienden.
Voor voorbeelden van situaties waarin het Ondersteuningsfonds hulp verleent en de voorwaarden waaronder hulp verleend wordt zie onze website hiernaast.


Nederlandse Ambassade
De Nederlandse ambassade in Parijs is dag en nacht te bereiken op +33140623300. Er bestaan tevens 13 honorair consulaten. Ondernemers kunnen ook terecht bij de handelskantoren (NBSO's) in Lyon en Nantes.
Paspoorten, ID-kaarten, visa, officiële documenten of verklaringen kunt u aanvragen bij de ambassade in Parijs. Dit is niet mogelijk bij de handelskantoren en de honorair consulaten.


Stichting Vlamingen in de wereld
De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) is een belangenorganisatie voor landgenoten die in het buitenland (willen) wonen, werken en verblijven. VIW onderhoudt via haar wereldwijd en actief netwerk contacten met duizenden uitgeweken Vlamingen. Het biedt hen bovendien een persoonlijke service in emigratie- en expatriatiekwesties en fungeert als hun spreekbuis naar de Vlaamse overheid toe.