Beste bezoeker,
Raad&Daad heeft als doel praktische adviezen en hulp verschaffen aan Nederlandstaligen in Frankrijk door middel van persoonlijk contact in de eigen taal via e-mail en/of telefoon.

Theoretische kennis van regelgeving en voorschriften kunnen nieuwelingen meestal zรฉlf goed vergaren via internet en diverse fora, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Een andere taal, andere omgangsvormen en andere cultuur maken soms dat ze zich voor hun gevoel in een soort labyrinth bevinden. het is dan moedgevend om eens in het Nederlands te kunnen spreken met iemand die de startproblemen al achter de rug heeft. Iemand die even de weg kan wijzen, een telefoontje pleegt en die je zonodig ook een enkele keer wil begeleiden naar de รฉรฉn of andere instantie.

Leest u voordat u verder gaat eerst de vragen en antwoorden op deze FAQ pagina.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.
Met vriendelijke groet
Het stuurteam van Raad&Daad.


* Verplicht veld
Vermeld hierna uitgebreide gegevens over u zelf. Bijvoorbeeld specifieke kennis, vaardigheden of ervaringen.

Voor een goede vindbaarheid in de regio staan vrijwilligers vermeld op de Overzichtskaart.
Geef hieronder aan hoe u vermeld wilt worden:

In het volgende veld kunt administratieve bijzonderheden vermelden. Bv. "allรฉรฉn in noodgevallen", of bv. "Landelijke dekking" etc.

Raad&Daad verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Onze privacyverklaring staat op deze pagina.