Jeannette van Trier en Gerard d’Olivat,
wonen vlak bij Le Puy en Velay. De departementshoofdstad van de Haute Loire (43). Alle overheidsdiensten zijn daar gevestigd. Belasting/sociale dienst/ziekenhuizen etc. Omdat wij hier al tien jaar werken en wonen hebben wij veel ervaring opgedaan met vrijwel al deze diensten. We hebben regelmatig vrienden die minder goed Frans spreken geholpen bij verschillende type aanvragen voor werkvergunningen en verzekeringen. In een aantal gevallen hebben we hen ook bij begeleid bij artsenbezoek/ ziekenhuis opnames en revalidatieprocessen. Jeannette heeft lange tijd als sociaalwerkster/ ouderenconsulent gewerkt in Nederland. Maar ook hier in de Haute Loire zouden wij mensen kunnen helpen bij hun ADMR aanvragen en eventueel geestelijke ondersteuning bieden bij ouderdomsproblemen zoals dementie, partnerverlies en vereenzaming. Wij kunnen u niet helpen bij zakelijke conflicten en bv de aan- en verkoop van uw huis.


Opmerking:
Uw vraag wordt verzonden naar het stuurteam. Deze zal uw vraag doorsturen naar de betreffende vrijwilliger. Indien u een verzoek om hulp indient, verklaart u door het versturen van dit formulier, dat u bekend bent met het feit dat uit uw
hulpvraag voortvloeit dat de vrijwilliger die aan u zijn of haar hulp verleent dit doet ter goeder trouw en hiervoor geen verantwoordelijkheid kan dragen.

Uw hulpvraag mag niet ergens anders openbaar, bijvoorbeeld op een forum, zijn of nog worden gesteld. Dit is om misverstanden in onze hulpverlening te voorkomen. Lees
de FAQ voor hulpvragers.
* Verplicht veld

Door het verzenden van dit contactformulier accepteert u onze privacyverklaring.
Lees meer